Financieel verslag 2013

Stichting Roemenië Hoop & Geluk
|gevestigd te Lunteren

Kvk-nummer
09193448
RSIN 820456123

 

Inhoud:

Balans per 31 december 2013 Blz. 2
Staat van baten en lasten 2013 Blz. 3
Toelichting Blz. 4

Blz. 2
BALANS PER 31 DECEMBER 2013
31-12-2013  €

ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen                                                   €   5.000
Liquide middelen                                           €  26.877

Totaal                                                            € 31.877

 

PASSIVA

Reserves

Bestemmingsreserves                                    €  26.877
Overige reserve                                              €   5.000
Kortlopende schulden                                    €      0,00

Totaal                                                             €  31.877

Blz. 3

 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013

2013 €

Baten

Giften projecten                                               €  55.844
Giften algemeen                                              €  13.919

Totaal                                                              €  69.763

 

Lasten

Kosten projecten                                               €  51.470
Kosten algemeen                                              €    1.544

Totaal                                                               €  53.014

Saldo baten en lasten                                      €  16.749
Blz. 4

TOELICHTING

Projecten

Dankzij de ontvangen giften en opbrengsten uit verkopen van kleding en overige ontvangen

goederen mochten in 2013 zes woningen worden gebouwd. Daarnaast ziekenhuizen worden

voorzien van medicatie en apparatuur en ondersteuning worden gegeven aan de armen.

Bestemmingsreserves

De bestemmingsreserve betreft het saldo van alle projecten welke in 2014 zal worden besteed.

Beloningsbeleid

Er zijn bij de stichting geen werknemers in dienst en er worden geen vrijwilligersvergoedingen

betaald.

Ondertekend door het bestuur op 25 februari 2014:

M. Geluk sr. C. Geluk-Jobse

……………… ………………

K. Geluk M. Geluk jr.

……………… ………………

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>