Financieel verslag 2012

Stichting Roemenië Hoop & Geluk
gevestigd te Lunteren

Kvk-nummer
09193448
RSIN 820456123

Inhoud:

Balans per 31 december 2012 Blz. 2

Staat van baten en lasten 2012 Blz. 3

Toelichting Blz. 4

Blz. 2

BALANS PER 31 DECEMBER 2012

31-12-2012 €

ACTIVA

Vlottende activa
Vorderingen                                                                   €  5.000
Liquide middelen                                                          €  10.128

Totaal                                                                            €  15.128

 

PASSIVA

Reserves

Bestemmingsreserves                                                    €  10.128
Overige reserve                                                              €    5.000
Kortlopende schulden                                                     €      0,00

Totaal                                                                            €  15.128

Blz. 3

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2012

2012  €

Baten

 

Giften projecten                                                               €  31.282
Giften algemeen                                                              €   9.000

Totaal                                                                             €  40.282

 

Lasten

Kosten projecten                                                        €  39.333
Kosten algemeen                                                       €   6.535

Totaal                                                                       €   45.868

Saldo baten en lasten -/-                                            €  5.586

 

Blz. 4

TOELICHTING

Projecten

Dankzij de ontvangen giften en opbrengsten uit verkopen van kleding en overige ontvangen

goederen mochten in 2012: Prefab woningen worden gebouwd, ziekenhuizen worden voorzien van

medicatie en apparatuur en ondersteuning worden gegeven aan de armen.

Bestemmingsreserves

De bestemmingsreserve betreft het saldo van alle projecten ultimo 2012.

Beloningsbeleid

Er zijn bij de stichting geen werknemers in dienst en er worden geen vrijwilligersvergoedingen

betaald.

Ondertekend door het bestuur op 30 december 2013:

M. Geluk sr. C. Geluk-Jobse

……………… ………………

K. Geluk M. Geluk jr.

……………… ………………

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>