Projecten

De stichting ondersteunt een gezin waarvan in het voorjaar 2008 de moeder plotseling is overleden.

Vader en 5 jonge kinderen bleven achter.

Omdat de Gyorgy (de vader) niet in staat is de kinderen goed te voeden, te kleden en ze te leren wat kinderen in de leeftijd van 6 tot 14 jaar horen te weten, is er een vrouw uit het naburige dorp die deze taak vervult.

Diverse mensen uit ons land betalen via de stichting haar salaris.

Zo is het mogelijk om een gezin te ondersteunen door een vrouw een salaris te betalen en een moederloos gezin krijgt ondersteuning in de vorm van een huishoudster.

Ondersteuning van kleine zelfstandigen.In het   najaar van 2008 is er met diverse mensen in Cserefalva gesproken over de   manier waarop ze het beste geholpen konden worden om de productie en   efficiëntie van hun agrarische bedrijf te verbeteren.

Vastgesteld werd het volgende:

Het meeste aangeboden zaai en pootgoed in Roemenië is van mindere kwaliteit.

Ook voor   de aanschaf van machines, gereedschappen en andere hulpmiddelen betekent het   dikwijls dat in Nederland de kwaliteit beter is en de prijzen voor de   materialen die ze nodig hebben, lager zijn.

Voor de   ondernemers in Cserefalva en omstreken is het vrijwel onmogelijk om de   benodigde Nederlandse materialen op een zo goedkoop mogelijke manier zelf aan   te schaffen.

De mensen   hebben ons gevraagd om te bemiddelen hierin.

In de   praktijk komt het er op neer, dat vanuit Cserefalva gevraagd wordt naar een   bepaald product en wij hier rondkijken om dit product zo goed en voordelig   mogelijk te vinden.

Na overleg   met de ondernemer in Cserefalva wordt het betreffende product aangeschaft en   getransporteerd naar Roemenië.

Enige voorbeelden:

Kort na deze bespreking werd ons gevraagd of een bevloeiingssysteem voor de tunnelkassen van diverse mensen erg duur was in Nederland.

In   Lunteren bleek dat juist op dat moment een grote kas van de Permar op het   punt stond te stoppen.

Na overleg met de beheerder konden we met behulp van trouwe vrijwilligers, ongeveer 2 km bevloeiingsleiding gratis ophalen.

Een  behoorlijk deel is al in Cserefalva en voor transportkosten van € 200- heeft   men daar nu een prachtig systeem!

Het lukt natuurlijk niet altijd op deze manier, maar wel zeer regelmatig, kunnen wij u   verzekeren!

De laatste jaren zijn er drie families die hyacinten kweken en deze op wereldvrouwendag bloeiend verkopen.

De eerste aankoop van bollen was in Roemenië, de bollen waren klein en het resultaat evenredig.

Aan ons werd gevraagd of het mogelijk was de bollen in Nederland te kopen.

Dat is gebeurd, de bollen waren groter, er was een uitleg bij hoe maximaal resultaat   te krijgen met de middelen die daar zijn. De aanschafprijs was gelijk.

Het gevolg was dat er op iedere bol € 0,75 tot € 1,00 winst gemaakt werd en wordt.

Als stichting zijn we er van overtuigd dat het mogelijk is om de ondernemers daar   te helpen op een voor hen doeltreffende manier.

In Lunteren is een hecht team vrijwilligers dat zich al vele malen heeft ingezet   voor Roemenië en ook via onze stichting dat wil blijven doen.

Deze groep heeft bewezen dat door een goede samenwerking er veel tot stand gebracht kan worden, daardoor is het dikwijls mogelijk om de gevraagde materialen voor zeer weinig geld inclusief transport, daar heen te sturen.

Toekomstig project.

In de omgeving van Cserefalva leven nogal wat mensen onder zeer erbarmelijke   omstandigheden.

Afgelopen jaren hebben we dit aan diverse bezoekers uit Nederland laten zien en   iedereen is geschokt bij het zien van de leefomstandigheden van deze mensen.
Dan te bedenken dat dit nog geen 2000 km bij ons vandaan is.

Ook de toekomstverwachting van deze mensen is vrijwel altijd zeer slecht.

Met Uw hulp kan het leven van deze mensen veranderen.

Tijdens het eerst volgende bezoek daar, gaan we samen met burgerlijke gemeente de mensen in kaart brengen die in aanmerking komen voor hulp.

Deze mensen willen we persoonlijk bezoeken.

Tijdens deze bezoeken willen we proberen een beeld te krijgen van hun leven.

Door onze contacten daar, is het mogelijk om te controleren of de verhalen echt zijn en of er via andere bronnen al hulp geboden wordt. We weten dat dit helaas nodig   is.

Blijkt dat   deze mensen echt kansloos zijn, dan is het de bedoeling om met hun verhaal en   enige foto’s, in Nederland een contactgezin te zoeken dat via onze stichting   een relatie opbouwt met het betreffende gezin daar en deze mensen   daadwerkelijk ondersteunt.

Aan wat voor steun denken we ?

Allereerst kleding, schoeisel, e.d. dit kan direct worden verstrekt omdat in ons huis in   Cserefalva een behoorlijke voorraad kleding staat die afgelopen december daar   gebracht is.

Daarna willen we samen met de mensen bekijken of het mogelijk en zinvol is om   groenten en dergelijke te verbouwen.

Aanschaf van wat kippen en voer voor de kippen, zodat er verse eieren en wat vlees op tafel komt.

En tenslotte werk zoeken of creëren voor de mensen die kunnen werken, zodat er   een stukje toekomst en zelfrespect wordt opgebouwd.

We hebben wat dat betreft al ideeën, maar willen die eerst voorleggen aan onze   contacten daar.

Voor de aanschaf van kippen, voer, maar ook het zoeken en vinden of creëren van werk, is geld nodig, en daar kunnen de contactgezinnen in Nederland een belangrijke   deel in bijdragen.

Natuurlijk willen we door middel van nieuwsbrieven, mail en telefoon iedereen op de   hoogte houden.

En als er belangstelling is om een bezoek te brengen aan het (eventuele) contactgezin daar, dan is dat te regelen.

We willen bovenstaande hulp voorzichtig opbouwen zodat er een band kan worden   opgebouwd.

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>