contact

BELEIDSPLAN    2009-2014

Rien 3 corrie kees 2 reneé 2
Rien Corrie Kees René

Stichting Roemenië Hoop & Geluk Inhoud.

  1. De Stichting
  2. Doel.       
  3. Middelen.       
  4. Beleidsvoornemens.       

DE STICHTING.

De Stichting Roemenië Hoop &   Geluk is opgericht op 17-02-2009 te Ede t.o.v. notaris

Mr P.van der Kolk.

De Stichting is ingeschreven bij   de Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland onder

nummer: 09193448

De Stichting vraagt in het voorjaar van 2009 een   ANBI verklaring aan (algemeen nut beogende instelling).

Giften en donaties aan de Stichting zijn dan   aftrekbaar.

De Stichting heeft geen winstoogmerk.

Het bestuur van de Stichting bestaat uitsluitend uit   onbezoldigde vrijwilligers.

DOEL  (zie statuten).

De Stichting stelt zich ten doel:

het helpen van kansarmen in Roemenië.

het helpen en stimuleren van mensen met   mogelijkheden.

het verrichten van alle verdere handelingen, die met   het vorenstaande verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

MIDDELEN.

DE Stichting wil haar doel bereiken door:

het inzamelen van goederen en gelden.

het verstrekken van materiële en geldelijke steun in   Roemenië.

het zorgvuldig beheren van de aan haar toevertrouwde   middelen.

alle andere wettige middelen.

De geldmiddelen van de Stichting bestaan uit:

hetgeen verkregen wordt door schenkingen,   bijdragen,erfstellingen,of legaten.

opbrengsten afkomstig uit het beheer van het   stichtingsvermogen.

andere baten.

BELEIDSVOORNEMENS.

In het beleid van de Stichting   staan de volgende thema’s centraal:

Een relatie opbouwen tussen  kansarmen in Roemenië en de Stichting.

Persoonlijke ontmoetingen tussen   boven genoemden en bestuursleden van de Stichting

moeten daarin een belangrijke rol  spelen.

Nadat   gezamenlijk is vastgesteld wat de behoeften zijn van boven genoemden zal de   Stichting hulp bieden, getoetst aan de statutaire bepalingen.

Waar nodig   materiële hulp bieden aan instellingen in Roemenië, getoetst aan de   statutaire

bepalingen   van de stichting.

Zorgvuldig   beheer van middelen,nauwe contacten tussen sponsors en de Stichting, indien   mogelijk nauwe contacten tussen sponsors en de mensen en instellingen in   Roemenië, en

nauwe   contacten tussen de Stichting en de mensen en instellingen in Roemenië is   voor de Stichting zwaarwegend.

   

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>