financieel verslag

Inleiding:In 1998 bezocht Rien Geluk Roemenië voor het eerst.In het  dorp Cserefalva, een zustergemeente van de Gereformeerde Kerk te Lunteren, was een tekort aan voedselAan de Roemenië Commissie van de Gereformeerde Kerk te Lunteren werd gevraagd om onze broeders en zusters daar te helpen.

Samen met drie andere leden van de kerk heeft Rien toen deze opdracht mogen doen.

De ontmoetingen, de leefomstandigheden en de voor vele mensen uitzichtloze     toekomst maakten diepe indruk.

Corrie en Rien wisten al snel dat dit bezoek een vervolg zou krijgen.

Notities van Corrie en Rien

Vele zaken die we eigenlijk normaal vinden, bekijk je, na een intensief bezoek     daar, toch met andere ogen.

Gezondheid, geborgenheid, goed onderwijs, een goed inkomen, kinderen en kleinkinderen om je heen in goede gezondheid is geen verworven recht, maar een gift van je schepper.

Vanuit die wetenschap willen we graag uitdelen aan onze naasten en voor ons zij dat vooral de mensen in Roemenië, omdat we
daar intussen veel contacten hebben opgebouwd.

In de afgelopen 10 jaar zijn door de Lunterse Kerk nogal wat projecten opgezet in Roemenië. Wij, Corrie en Rien, zijn daar nauw bij betrokken geweest.

Wij hebben ruim 40 bezoeken gebracht in de afgelopen jaren.

Intussen zijn we eigenaar van een lap grond waarop 5 jaar geleden een huis is     gebouwd. Omdat we al een paar jaar met pensioen zijn,
kunnen we langere perioden daar zijn.

De Gereformeerde Kerk te Lunteren  heeft in 2005 besloten om in 5 jaar de     hulp aan Cserefalva af te bouwen en tegelijkertijd een ander,
nog armer dorp in Roemenië hulp te bieden.

Een besluit waar we beiden volkomen achter staan.

Toch blijft er in en rond Cserefalva een grote vraag naar hulp.

Voor veel, meestal armere mensen, blijkt het lidmaatschap van de EU. een     verslechtering: energie, voedsel, om maar wat te noemen zijn met grote sprongen duurder geworden.

Dit gaf voor ons de doorslag om onze eigen stichting op te richten.

Door onze kennis van de plaatselijke situatie, plus de vele contacten daar, die ons behulpzaam zijn met de voor Nederlandse begrippen
ingewikkelde regelgeving in Roemenië, is het mogelijk om op een efficiënte     manier hulp te bieden.

Ook in eigen land hebben we vele contacten die dikwijls belangeloos hulp     aanbieden.

Wat is ons doel ?

Het geven van hulpverlening in diverse vormen aan mensen en instellingen in Roemenië en met name in en rondom Cserefalva.

Wat zijn onze doelstellingen ?

Hulp aan kanslozen, waarbij gedacht wordt aan materiele hulp, maar ook geldelijke ondersteuning waarbij toekomstverbetering een
belangrijk aspect is.

Hulp aan kansrijken, waarbij gedacht moet worden aan bemiddeling bij de aanschaf van gereedschappen, machines, pootgoed, enz.

Het coachen van kleine ondernemers.

Materiele hulp aan instellingen, kerken, scholen, ziekenhuizen en doktersposten.

Zorgdragen dat iedere gegeven euro aan geld of materiaal zo goed mogelijk daar wordt besteed met een minimum aan kosten.

Activiteiten.

Het versturen en daar ter plaatse uitdelen of verkopen van ingezamelde     goederen.

Met goederen wordt o.a. bedoeld, kleding, schoenen, bedden, matrassen, dekens, linnengoed, bestek, pannen.

Kleding e.d. wordt meestal voor een klein bedrag verkocht 2 Lei voor 5     verschillende kledingstukken, omgerekend € 0,50.

We doen dit omdat dit voor de mensen daar een prettiger gevoel is, je maakt er dan een zakelijke transactie van.

Natuurlijk krijgen de allerarmsten de goederen gratis.

Ondersteuning van kleine plaatselijke ondernemers.

Bemiddeling  bij aankoop van machines, gereedschappen, zaden, bolgewassen, enz.

De  kwaliteit van bovengenoemde materialen is in Nederland vrijwel altijd beter, bovendien is het soms mogelijk om hier afgeschreven materiaal gratis te bemachtigen.

Wij zorgen dus voor de aanschaf van de gevraagde materialen en de ondernemers daar betalen de gemaakte kosten inclusief het transport
naar Roemenië.

Ook     adviseren we de ondernemers met betrekking tot diverse praktische zaken     omdat voor de meeste mensen, ondernemer zijn moeilijk is.

Het     inzamelen en versturen van verband, verpleeg- en hulpmiddelen aan     ziekenhuizen en doktersposten.

Het     inzamelen en versturen van schoolmateriaal voor basisscholen.

Het     inzamelen en versturen van diverse materialen voor instellingen die in de     toekomst bij de stichting aankloppen en waarvan de aanvraag
strookt met de doelstellingen van de stichting.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>