Financieel verslag 2014

Stichting Roemenië Hoop & Geluk
gevestigd te Lunteren
Kvk-nummer 0919344
RSIN 820456123

Inhoud:

Balans per 31 december 2014 Blz. 2
Staat van baten en lasten 2014 Blz. 3

Toelichting Blz. 4
BALANS PER 31 DECEMBER 2014

31-12-2014

ACTIVA
Vlottende activa
Vorderingen  € 2.500

Liquide middelen € 30.564

PASSIVA

Reserves

Bestemmingsreserves € 30.564

Overige reserve € 2.500

Kortlopende schulden € 33.064

3

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014

Baten

Giften projecten € 23.124

Giften algemeen € 29.984

Totaal € 53.108

Lasten

Kosten projecten € 48.150

Kosten algemeen € 3.771

Totaal € 51.921

Saldo baten en lasten € 1.187

4

TOELICHTING

Projecten

Dankzij de ontvangen giften en opbrengsten uit verkopen van kleding en overige ontvangen

goederen mochten in 2014 vier prefab woningen worden gebouwd. Daarnaast ziekenhuizen worden

voorzien van medicatie en apparatuur en ondersteuning worden gegeven aan de armen.

Bestemmingsreserves

De bestemmingsreserve betreft het saldo van alle projecten welke in 2015 zal worden besteed.

Beloningsbeleid

Er zijn bij de stichting geen werknemers in dienst en er worden geen vrijwilligersvergoedingen betaald.

Ondertekend door het bestuur op 29 mei 2015

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>